DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

38 resultaten van Ds. W. Pieters

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19 • lees meer

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16 • lees meer

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18 • lees meer

Beloften in de Bijbel

Lezing
Ds. W. Pieters • Lezing • lees meer

HC 23

Heidelberger Catechismus
Ds. W. Pieters • Leerdienst • Heilige Doop • lees meer

HC 24

Heidelberger Catechismus
Ds. W. Pieters • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. W. Pieters - Hosea 14:9

Ds. W. Pieters • Hosea 14:9 • lees meer

Ds. W. Pieters - Lukas 1:67-69

Ds. W. Pieters • Lukas 1:67-69 • lees meer

Ds. W. Pieters - Lukas 1

Ds. W. Pieters • Lukas 1 • lees meer

Ds. W. Pieters - Numeri 6:22-27

Heidelberger Catechismus
Ds. W. Pieters • Numeri 6:22-27 • Leerdienst • lees meer

Ds. W. Pieters - Openbaring 4

Ds. W. Pieters • Openbaringen 4 • lees meer

Ds. W. Pieters - Openbaring 7:13-15

Ds. W. Pieters • Openbaringen 7:13-15 • lees meer

Ds. W. Pieters - Psalm 25

Ds. W. Pieters • Psalmen 25 • Heilig Avondmaal • lees meer

Ds. W. Pieters - Psalm 27

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. W. Pieters • Psalmen 27 • lees meer

Ds. W. Pieters - Psalm 84

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W. Pieters • Psalmen 84 • lees meer

Ds. W. Pieters - Psalm 87

Ds. W. Pieters • Psalmen 87 • lees meer