DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. W. Pieters - Lukas 1:67-69

Ds. W. Pieters • Lukas 1:67-69


Lukas 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
69  En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,

Gerelateerde preken

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19 • lees meer

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16 • lees meer

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18 • lees meer