DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19


Psalmen 68

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

19  U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, 
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

Gerelateerde preken

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16 • lees meer

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18 • lees meer

Beloften in de Bijbel

Lezing
Ds. W. Pieters • Lezing • lees meer