DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18


1 Thessalonicenzen 5

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

18  Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Gerelateerde preken

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19 • lees meer

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16 • lees meer

Beloften in de Bijbel

Lezing
Ds. W. Pieters • Lezing • lees meer