DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16


Psalmen 119

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Welzalig zijn de oprechten van wandel,
die  in de wet van de HEERE gaan.
2 Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken,
3 die ook geen onrecht bedrijven,
maar in Zijn wegen gaan.
4 HEERE, Ú hebt geboden
om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
5 Och, waren mijn wegen zo vast
om Uw verordeningen in acht te nemen!
6 Dan zou ik niet beschaamd worden,
als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
7 Ik zal U loven met een oprecht hart,
wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.
8 Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
verlaat mij niet geheel en al.
9 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
10 Ik zoek U met heel mijn hart,
laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig.
12 Geloofd zij U, HEERE,
leer mij Uw verordeningen.
13 Ik heb met mijn lippen verteld
al de bepalingen van Uw mond.
14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
dan in alle bezit. 
15 Ik overdenk Uw bevelen
en heb oog voor Uw paden.
16 Ik verblijd mij in Uw verordeningen,
Uw woord vergeet ik niet.

Gerelateerde preken

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19 • lees meer

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18 • lees meer

Beloften in de Bijbel

Lezing
Ds. W. Pieters • Lezing • lees meer