DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

78 resultaten van Ds. J. (Hans) van Vulpen

Gods oordeel, ons voordeel?

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Hosea 2:13 • lees meer

Rust voor rustelozen

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Mattheus 11:28-30 • lees meer

De last van een gelovige

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 1:12 • lees meer

Een troostrijk gezicht

Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 2:1-5 • lees meer

Gebed om ontferming

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Serie Habakuk

De HEERE strijdt! (Serie Habakuk - 4)

Viering Heilig Avondmaal
Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 3:13a • lees meer

Het nochtans van het geloof (Serie Habakuk - 5)

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 3:18 • lees meer

Bij Christus aan tafel (HC zondag 28)

Heidelbergse Catechismus

Het Heilig Avondmaal is Heilig in, met en voor Christus (HC zondag 30)

Heidelbergse Catechismus
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Korinthe 11:17-34 • lees meer

Gods opzoekende liefde: zien en kennen

Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Korinthe vers 12 • lees meer

Bekering: sterven, opstaan en vruchtdragen (HC zondag 33)

Heidelbergse Catechismus
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 6 • lees meer

Verzekerd van Gods liefde: Gods alwetendheid en onze vrijmoedigheid

Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 3:19b-21 • lees meer

Het gebod van de liefde: Bindt aan Christus én bindt aan elkaar

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 3:23 • lees meer

Geboortebericht van hét Kind: Gegeven, machtig en bevoegd

Advent
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja 9:5 • lees meer

Het teken van kerst: hét Kind, de doeken en de kribbe

Kerst
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 2:12 • lees meer

Hoop voor hopelozen: hopeloos goddeloos en hoop in God

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja 44:1-5 • lees meer