DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Rust voor rustelozen

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Mattheus 11:28-30


Mattheus 11

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;
30  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Gerelateerde preken

Liefde is... een bron van vreugde

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 15:11-32 • lees meer

Wat is de mens... (NGB art. 14)

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 3 • lees meer

Het werk van de Geest in een berouwvolle zondaar

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 51 • lees meer