DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Het gebod van de liefde: Bindt aan Christus én bindt aan elkaar

Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 3:23

Nabetrachting Heilig Avondmaal

1 Johannes 3

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

23  En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus,  en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.

Gerelateerde preken

Liefde is... een bron van vreugde

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 15:11-32 • lees meer

Wat is de mens... (NGB art. 14)

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 3 • lees meer

Het werk van de Geest in een berouwvolle zondaar

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 51 • lees meer