DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Geboortebericht van hét Kind: Gegeven, machtig en bevoegd

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja 9:5

Advent

Jesaja 9

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is  ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk,  Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Gerelateerde preken

Liefde is... een bron van vreugde

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 15:11-32 • lees meer

Wat is de mens... (NGB art. 14)

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 3 • lees meer

Het werk van de Geest in een berouwvolle zondaar

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 51 • lees meer