DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

57 resultaten van Ds. A. Baas

Jezus' leven

Ds. A. Baas • Mattheus 9:35-37 • lees meer

Wie is Jezus?

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-20 • lees meer

Jezus moest lijden

Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-23 • Heilig Avondmaal • lees meer

De navolging van Christus

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:21-28 • lees meer

Jezus' lijden

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Mattheus 26:36-46 • Leerdienst • lees meer

Nedergedaald ter helle

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Mattheus 27:39-46 • Leerdienst • lees meer

Het Lam dat wordt verwacht

Ds. A. Baas • Jesaja 53 • lees meer

Jezus is Heere

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • 1 Petrus 1:13-23 • Leerdienst • lees meer

De Naam

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • 1 Petrus 4:12-19 • Leerdienst • lees meer

De naam van Christus met ere dragen

Ds. A. Baas • Efeze 4:1-8 • lees meer

Goed voor elkaar

Ds. A. Baas • Filemon vers 1-25 • lees meer

Jezus' vernedering tot in de dood

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Filipenzen 2:1-11 • Leerdienst • lees meer

De Heere God is mijn Vader, Schepper en Verzorger

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Genesis 1 • Leerdienst • lees meer

Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven

Ds. A. Baas • Habakuk 2 • lees meer

Oordeel en toch vreugde

Ds. A. Baas • Habakuk 3 • lees meer

Een beeldige gemeente

Ds. A. Baas • Handelingen 2:40-45 • lees meer