DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De naam van Christus met ere dragen

Ds. A. Baas • Efeze 4:1-8


Efeze 4

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op  tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,
2  in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,
3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:
4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
5  één Heere, één geloof, één doop,
6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.
7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

Gerelateerde preken

Jezus' leven

Ds. A. Baas • Mattheus 9:35-37 • lees meer

Wie is Jezus?

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-20 • lees meer

Jezus moest lijden

Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-23 • Heilig Avondmaal • lees meer