DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Een beeldige gemeente

Ds. A. Baas • Handelingen 2:40-45


Handelingen 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen;  en er werden  veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44  En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen  en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

Gerelateerde preken

Jezus' leven

Ds. A. Baas • Mattheus 9:35-37 • lees meer

Wie is Jezus?

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-20 • lees meer

Jezus moest lijden

Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-23 • Heilig Avondmaal • lees meer