DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan

Ds. J. Koppelaar • Ruth 1:14 • lees meer

Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen

Ds. J. Koppelaar • Ruth 2:21 • lees meer

En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:47 • lees meer

Heeft insgelijks den Heere beleden

Ds. J. Koppelaar • Lukas 2:38 • lees meer

Gedenk hier aan en houd u kloekelijk

Ds. J. Koppelaar • Jesaja 46:8 • lees meer

Maar wij geloven door de genade zalig te worden

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 15:11 • lees meer

Werk uws zaligheid met vrezen en beven

Ds. J. Koppelaar • Filipenzen 2:12-13 • lees meer

Gebed van Habakuk

Ds. J. Koppelaar • Habakuk 3:2 • lees meer

En Jezus zeide: Ik ben het

Ds. J. Koppelaar • Markus 14:62 • lees meer

Genade en Waarheid

Ds. J. Koppelaar • Johannes 18:37 • lees meer

Met Christus begraven en opgestaan

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 6:4 • lees meer

De waarheid driemaal bevestigd

Ds. J. Koppelaar • Johannes 19:35 • lees meer

De verschijning aan Maria Magdalena

Ds. J. Koppelaar • Johannes 20:11-18 • lees meer

Volg gij mij

Ds. J. Koppelaar • Johannes 21:22 • lees meer

Looft den HEERE, want Hij is goed

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 118 • lees meer

Kom over en help ons

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 15:9-10 • lees meer