DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen

Ds. J. Koppelaar • Ruth 2:21


Ruth 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

21 En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien heeft hij tegen mij gezegd: U moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn.

Gerelateerde preken

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan

Ds. J. Koppelaar • Ruth 1:14 • lees meer

En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:47 • lees meer

Heeft insgelijks den Heere beleden

Ds. J. Koppelaar • Lukas 2:38 • lees meer