DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Met Christus begraven en opgestaan

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 6:4


Romeinen 6

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.

Gerelateerde preken

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan

Ds. J. Koppelaar • Ruth 1:14 • lees meer

Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen

Ds. J. Koppelaar • Ruth 2:21 • lees meer

En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:47 • lees meer