DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

En Jezus zeide: Ik ben het

Ds. J. Koppelaar • Markus 14:62


Markus 14

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

62 En Jezus zei: Ik ben het.  En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

Gerelateerde preken

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan

Ds. J. Koppelaar • Ruth 1:14 • lees meer

Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen

Ds. J. Koppelaar • Ruth 2:21 • lees meer

En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:47 • lees meer