DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

47 resultaten van Ds. M.J. Kater

Drie medailles voor David

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 18 • lees meer

Een veilige schuilplaats

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 19:18-24 • lees meer

De profetenschool

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 19:20-24 • lees meer

Een zoon roept om d

Ds. M.J. Kater • 2 Samuel 18:33 • lees meer

Hemelvaart, alles wordt vol

Ds. M.J. Kater • Efeze 4:10 • lees meer

Voorzienigheid van God. Gods handwerk

Heidelberger Catechismus
Ds. M.J. Kater • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Wees sterk en heb goeden moed

Ds. M.J. Kater • Jozua 1:6-9 • lees meer

De betekende zaak van de doop

Heidelberger Catechismus
Ds. M.J. Kater • 1 Korinthe 10:1-13 • Leerdienst • lees meer

Onvervalsde melk is gewone voeding voor een gezond geestelijk leven

Ds. M.J. Kater • 1 Petrus 2:2 • lees meer

Een pijl door God bestuurd

Ds. M.J. Kater • 2 Kronieken 18:33 • lees meer

Ds. M.J. Kater - 2 Kronieken 30:18-20

Ds. M.J. Kater • 2 Kronieken 30:18-20 • lees meer

En David vraagde de Heere

Ds. M.J. Kater • 2 Samuel 5:17-25 • lees meer

Hetgeen God is doende

Ds. M.J. Kater • Genesis 41:25-28 • lees meer

Niet van God verlaten

Ds. M.J. Kater • Jesaja 49:14-16 • lees meer

Het Lam van God dat zweeg

Ds. M.J. Kater • Jesaja 52:13 • lees meer

Ds. M.J. Kater - Jesaja 59:11

Ds. M.J. Kater • Jesaja 59:11 • lees meer