DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De betekende zaak van de doop

Ds. M.J. Kater • 1 Korinthe 10:1-13 • Leerdienst

Heidelberger Catechismus

Belijdenis: Heidelberger Catechismus
Zondag 27
72-73


1 Korinthe 10

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt  dat onze vaderen allen onder de wolk waren en  allen door de zee zijn gegaan,
2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,
3  en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,
4  en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.
5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad,  want zij zijn neergeveld in de woestijn.
6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen,  zoals ook zij verlangd hebben.
7 En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat:  Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. 
8 En laten wij geen hoererij bedrijven,  zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.
9 En laten wij Christus niet verzoeken,  zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.
10 En mor niet,  zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.
11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons,  en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons,  over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
12 Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.
13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Gerelateerde preken

Het Princeton Seminary

Lezing
Ds. M.J. Kater • Lezing • lees meer

Drie medailles voor David

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 18 • lees meer

Een veilige schuilplaats

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 19:18-24 • lees meer