DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. M.J. Kater - 2 Kronieken 30:18-20

Ds. M.J. Kater • 2 Kronieken 30:18-20


2 Kronieken 30

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

18 Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem
19 die heel zijn hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn vaderen, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom.
20 En de HEERE verhoorde Hizkia en genas het volk.

Gerelateerde preken

Het Princeton Seminary

Lezing
Ds. M.J. Kater • Lezing • lees meer

Drie medailles voor David

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 18 • lees meer

Een veilige schuilplaats

Ds. M.J. Kater • 1 Samuel 19:18-24 • lees meer