DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

7.488 resultaten

God spreekt in de dikke duisternis

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Mattheus 27:45 • lees meer

De Heere is waarlijk opgestaan

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Johannes 20:1-10 • lees meer

Christus openbaart Zich aan Maria Magdalena

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Johannes 20:11-18 • lees meer

De opgestane Christus heeft diverse schapen en Hij brengt ze allemaal tot hetzelfde geloof

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Johannes 20:24-25 • lees meer

Mattheus toont ons koninklijke heerlijkheid

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Mattheus 28:20 • lees meer

Gods oordeel, ons voordeel?

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Hosea 2:13 • lees meer

Rust voor rustelozen

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Mattheus 11:28-30 • lees meer

De last van een gelovige

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 1:12 • lees meer

Een troostrijk gezicht

Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 2:1-5 • lees meer

Gebed om ontferming

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Serie Habakuk

De HEERE strijdt! (Serie Habakuk - 4)

Viering Heilig Avondmaal
Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 3:13a • lees meer

Het nochtans van het geloof (Serie Habakuk - 5)

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Serie Habakuk
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Habakuk 3:18 • lees meer

Bij Christus aan tafel (HC zondag 28)

Heidelbergse Catechismus

Het Heilig Avondmaal is Heilig in, met en voor Christus (HC zondag 30)

Heidelbergse Catechismus
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Korinthe 11:17-34 • lees meer

Gods opzoekende liefde: zien en kennen

Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Korinthe vers 12 • lees meer

Bekering: sterven, opstaan en vruchtdragen (HC zondag 33)

Heidelbergse Catechismus
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 6 • lees meer