DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Prof. Dr. W.H. Velema - Psalm 100

Prof. Dr. W.H. Velema • Psalmen 100


Psalmen 100

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Een lofpsalm.
Juich voor de HEERE, heel de aarde;
2 dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3 Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  
Zijn volk en  de schapen van Zijn weide.
4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Gerelateerde preken

De verborgenheid des Heeren is voor die Hem vrezen

Prof. Dr. W.H. Velema • Psalmen 25:4 • lees meer

Vrezen en toch vertrouwen en prijzen

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:12-16 • lees meer

Gods rust

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:9 • lees meer