DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Gods rust

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:9


Hebreeen 4

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,

Gerelateerde preken

De verborgenheid des Heeren is voor die Hem vrezen

Prof. Dr. W.H. Velema • Psalmen 25:4 • lees meer

Vrezen en toch vertrouwen en prijzen

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:12-16 • lees meer

De Heilige Geest, en Hij zal de toekomende dingen u verkondingen

Prof. Dr. W.H. Velema • Johannes 16:13 • lees meer