DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Verloochening van Petrus

Ds. C. Gielen • Lukas 22:61-62


Lukas 22

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.
62 En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.

Gerelateerde preken

Stervend vrucht dragen

Ds. C. Gielen • Johannes 12:24 • lees meer

De Geest uit God ontvangen

Ds. C. Gielen • 1 Korinthe 2:1-12 • lees meer

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde

Ds. C. Gielen • Johannes 16:8 • lees meer