DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Stervend vrucht dragen

Ds. C. Gielen • Johannes 12:24


Johannes 12

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Gerelateerde preken

De Geest uit God ontvangen

Ds. C. Gielen • 1 Korinthe 2:1-12 • lees meer

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde

Ds. C. Gielen • Johannes 16:8 • lees meer

Verloochening van Petrus

Ds. C. Gielen • Lukas 22:61-62 • lees meer