DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Gezindheid en voornemen

Dr. G.A. van den Brink • Micha 6:1-8


Micha 6

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Luister toch naar wat de HEERE zegt:
Sta op, roep de bergen ter verantwoording,
laat de heuvels uw stem horen.
2 Luister, bergen, naar de rechtszaak van de HEERE,
ook u, vaste fundamenten van de aarde.
De  HEERE heeft immers een rechtszaak met Zijn volk,
Hij voert een rechtszaak tegen Israël.
3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan?
Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij!
4 Ik heb u immers uit het land  Egypte geleid,
u verlost uit het slavenhuis.
Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam
vóór u uit gezonden.
5 Mijn volk, denk toch aan wat  Balak, de koning van Moab, beraamde,
en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde,
aan wat er gebeurd is van  Sittim tot  Gilgal,
opdat u de gerechtigheid van de HEERE kent.
6 Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan
en mij buigen voor de hoge God?
Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers,
met eenjarige kalveren?
7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen,
in tienduizenden oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding,
de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?
8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is
en wat de HEERE van u  vraagt:
niets anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Gerelateerde preken

God is er (niet) bij

Dr. G.A. van den Brink • Psalmen 14 • lees meer

Ds. G.A. van den Brink - Handelingen 16:30

Dr. G.A. van den Brink • Handelingen 16:30 • lees meer

Ds. G.A. van den Brink - Handelingen 16:31

Dr. G.A. van den Brink • Handelingen 16:31 • lees meer