DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

God is er (niet) bij

Dr. G.A. van den Brink • Psalmen 14

Audio niet beschikbaar

Psalmen 14

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
 De dwaas zegt in zijn hart:
Er is geen God.
Zij handelen verderfelijk,
bedrijven gruwelijke daden;
 er is niemand die goeddoet.
2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien
op de mensenkinderen,
om te zien of er iemand verstandig was,
iemand die God zocht.
3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;
er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.
4 Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven,
die mijn volk opeten alsof zij brood aten?
Zij roepen de HEERE niet aan.
5 Daar worden zij door angst bevangen,
want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!
6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige,
maar de HEERE is zijn toevlucht.
7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! 
Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,
dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

Gerelateerde preken

Ds. G.A. van den Brink - Handelingen 16:30

Dr. G.A. van den Brink • Handelingen 16:30 • lees meer

Ds. G.A. van den Brink - Handelingen 16:31

Dr. G.A. van den Brink • Handelingen 16:31 • lees meer

Ds. G.A. van den Brink - Handelingen 16:34

Dr. G.A. van den Brink • Handelingen 16:34 • lees meer