DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

221 resultaten van Dr. R. (Reinier) van Kooten

Christus ontmoet als de tweede Adam de eerste

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Mattheus 26:57-68 • lees meer

In de opening van de brief laat Christus Paulus al veel zeggen

Dr. R. (Reinier) van Kooten • 1 Korinthe 1:1-3 • lees meer

Paulus dankt zijn God gedurig voor de Korinthi

Dr. R. (Reinier) van Kooten • 1 Korinthe 1:4-9 • lees meer

Honger en dorst naar de gerechtigheid en verzadiging

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Mattheus 5:6 • lees meer

De Heer is waarlijk opgestaan

Dr. R. (Reinier) van Kooten • 1 Korinthe 15:1-26 • lees meer

De Heere geneest de bron van de vloek

Dr. R. (Reinier) van Kooten • 2 Koningen 2:19-22 • lees meer

De Heere zendt Johannes als getuige van het Licht

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Johannes 1:1-18 • lees meer

Christus ontmaskert het gehuichel door Zijn waarheid

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Johannes 8:1-11 • lees meer

God geneest de bron te Jericho

Lezing

De Heilige Geest richt zich tot vijanden

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 2:5-13 • lees meer

Christus is opgevaren ten hemel

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 1:4-14 • lees meer

De Heilige Geest leert Bijbels preken

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 2:12-40 • lees meer

Alleen Jezus is de Zaligmaker van God

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 4:1-12 • lees meer

De Heere laat in Zijn welbehagen Paulus naar Korinthe gaan

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 18:1-3 • lees meer

De Heere Jezus zendt Zijn Evangelie tot Jood

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 18:4-8 • lees meer

Christus spoort Paulus aan om in Korinthe te blijven en te volharden

Dr. R. (Reinier) van Kooten • Handelingen 18:9-18 • lees meer