DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

41 resultaten van Ds. G.J. Capellen

De stenen liggen er in de buurt van Gilgal met een boodschap

Ds. G.J. Capellen • Jozua 4 • lees meer

Ds. G.J. Capellen - Ezechiel 36:26-27

Ds. G.J. Capellen • Ezechiel 36:26-27 • lees meer

Gods Adventsbelofte aan een volk in duisternis

Ds. G.J. Capellen • Jesaja 9:1 • lees meer

Ds. G.J. Capellen - Handelingen 2:1-3

Ds. G.J. Capellen • Handelingen 2:1-3 • lees meer

Ds. G.J. Capellen - Jesaja 54:10

Ds. G.J. Capellen • Jesaja 54:10 • lees meer

Jozef, de behouder van het leven

Ds. G.J. Capellen • Genesis 37 • lees meer

Instelling en betekenis van het Heilig Avondmaal

Ds. G.J. Capellen • 1 Korinthe 11:23-29 • Heilig Avondmaal • lees meer

Als het goud beproefd

Ds. G.J. Capellen • 1 Petrus 1:6-7 • lees meer

Over de ambtsdragers

Bevestiging ambtsdragers
Ds. G.J. Capellen • 1 Timotheus 3:1-16 • lees meer

Ds. G.J. Capellen - Daniel 6:1-11

Ds. G.J. Capellen • Daniel 6:1-11 • lees meer

Jozef verkocht voor twintig zilverlingen

Ds. G.J. Capellen • Genesis 37:23-28 • lees meer

Rechtvaardig en barmhartig

Ds. G.J. Capellen • Psalmen 51 • lees meer

De Middelaar en Verlosser

Ds. G.J. Capellen • Jesaja 1:18-31 • lees meer

Want zie hij bidt

Ds. G.J. Capellen • Handelingen 9:11 • lees meer

In de binnenkameren van de koning gebracht

Ds. G.J. Capellen • Hooglied 1:4 • lees meer

Belofte des heils

Ds. G.J. Capellen • Jesaja 40:1-11 • lees meer