DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Dezelve dopende in de naam des Vaders

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 28 • lees meer

God met ons,

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 1 • lees meer

Weest dan volmaakt!

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 5 • lees meer

Het duizendjarig rijk

Ds. J. Koppelaar • Openbaringen 20 • lees meer

Het loon van uw Vader

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 6 • lees meer

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 9 • lees meer

En de Heilige Geest getuigt het ons ook

Ds. J. Koppelaar • Hebreeen 10 • lees meer

De zachtmoedigen zullen het aardrijk erfelijk bezitten

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 37 • lees meer

Mijn geloften zal ik de Heere betalen

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 116 • lees meer

Jezus met heerlijkheid en eer gekroond

Ds. J. Koppelaar • Hebreeen 2 • lees meer

Alleen door het geloof gerechtvaardigd

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 3 • lees meer

Want het zal gewisselijk geschieden

Bevestiging ambtsdragers
Ds. J. Koppelaar • 1 Koningen 13:32 • lees meer

Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen

Ds. J. Koppelaar • Hebreeen 12:27 • lees meer

Beproef alle dingen; behoud het goede

Ds. J. Koppelaar • 1 Thessalonicenzen 5:21 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - 1 Timotheus 3:9

Ds. J. Koppelaar • 1 Timotheus 3:9 • lees meer

Dit is een getrouw woord

Ds. J. Koppelaar • 1 Timotheus 1:15 • lees meer