DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

234 resultaten van Ds. J.M.J. Kieviet

De Paaskoning geeft Zijn discipelen de Pinkstergeest

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 17 • lees meer

De prediking tot de beenderen en de geest

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 11:25-46 • lees meer

De prediking van de enige troost

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 40:1-11 • lees meer

De wijzen uit het Oosten

Ds. J.M.J. Kieviet • Mattheus 2:1-12 • lees meer

De prediking van de Heere Jezus in de synagoge te Nazareth

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 61 • lees meer

De prediking van de Naam van de Koning

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 72 • lees meer

De prediking van de wedergeboorte

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 3:1-17 • lees meer

De prediking van het 9e gebod

Ds. J.M.J. Kieviet • Efeze 4:17-25 • lees meer

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien

Ds. J.M.J. Kieviet • Mattheus 5:8 • lees meer

De prediking van het 10e gebod

Ds. J.M.J. Kieviet • Romeinen 7 • lees meer

De reactie op de prediking van de Heere Jezus te Nazareth

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 4:16-30 • lees meer

De roem van Gods verloste kerk in haar verhoogde Heere

Ds. J.M.J. Kieviet • Openbaringen 5 • lees meer

De roep van de Wijsheid

Ds. J.M.J. Kieviet • Spreuken 8 • lees meer

De roeping van Levi

Ds. J.M.J. Kieviet • Markus 2:1-17 • lees meer

De stad van de grote Koning

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 33:10-24 • lees meer

De stokbewaarder van Filippi

Ds. J.M.J. Kieviet • Handelingen 16:14-31 • lees meer