DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

47 resultaten van Ds. K.J. Kaptein

De parel van grote waarde

Ds. K.J. Kaptein • Mattheus 13 • lees meer

Niet meedoen is verboden

Ds. K.J. Kaptein • Mattheus 11 • lees meer

Ds. K.J. Kaptein - Hebreeen 11:23

Ds. K.J. Kaptein • Hebreeen 11:23 • Heilige Doop • lees meer

Een dienende Christus en christen

Ds. K.J. Kaptein • Mattheus 20 • lees meer

Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in U

Ds. K.J. Kaptein • Mattheus 11 • lees meer

Hinken op twee gedachten

Ds. K.J. Kaptein • 1 Koningen 18 • lees meer

Elia bij de berg Horeb

Ds. K.J. Kaptein • 1 Koningen 19 • lees meer

Paulus de voornaamste van alle zondaren

Ds. K.J. Kaptein • 1 Timotheus 1 • lees meer

Achab ontmoet de gehate Elia

Ds. K.J. Kaptein • 2 Koningen 1 • lees meer

God is liefde

Ds. K.J. Kaptein • 1 Johannes 4:9-10 • lees meer

Christus ons verzoendeksel

Ds. K.J. Kaptein • Romeinen 3 • lees meer

De Wijnstok en de ranken

Ds. K.J. Kaptein • Johannes 15:1-14 • lees meer

Ds. K.J. Kaptein - Efeze 3:14

Ds. K.J. Kaptein • Efeze 3:14 • lees meer

Ds. K.J. Kaptein - Johannes 7

Ds. K.J. Kaptein • Johannes 7 • lees meer

Het onuitsprekelijke zieleleven van Christus

Ds. K.J. Kaptein • Markus 14 • lees meer

Mozes verlangen naar het Pinksterfeest

Ds. K.J. Kaptein • Numeri 11 • lees meer