DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

155 resultaten van Ds. B. Reinders

De geslagen Herder gaat voor Zijn schapen uit

Ds. B. Reinders • Mattheus 26:31-32 • lees meer

Is Jezus wel de Christus?

Ds. B. Reinders • Mattheus 11:2-6 • lees meer

Jezus aangewezen aan onschuldige Borg

Ds. B. Reinders • Mattheus 27:3-5 • lees meer

Voorbereiding op de ontmoeting met het Lam

Ds. B. Reinders • Mattheus 26:19 • lees meer

Amos predikt Gods oordeel

Ds. B. Reinders • Amos 1:2 • lees meer

Belijden is strijden

Ds. B. Reinders • Efeze 6:17 • lees meer

Beloofd is beloofd

Biddag
Ds. B. Reinders • Lukas 12 • lees meer

Beloofd is beloofd!

Ds. B. Reinders • Genesis 22:1-14 • lees meer

De hemelvaart van Christus is winst

Ds. B. Reinders • Johannes 16:7 • lees meer

Echt bidden, is meestrijden

Ds. B. Reinders • Efeze 6:18-20 • lees meer

Geloven

Ds. B. Reinders • Handelingen 2:41-47 • lees meer

Gods hartsbewaking

Ds. B. Reinders • Efeze 6:14 • lees meer

Het Evangelie in de laatste woorden van de Heere Jezus

Ds. B. Reinders • Lukas 23:46 • lees meer

Huwelijk: afspiegeling van de band tussen Christus en de Gemeente

Ds. B. Reinders • Efeze 5:32 • lees meer

Ik ben de Opstanding en het Leven!

Ds. B. Reinders • Johannes 11:25-26 • lees meer

In Gods stiltecentrum vind je echte stilte

Ds. B. Reinders • Psalmen 62 • lees meer