DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

79 resultaten van Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg - Johannes 1:14

Ds. A.A.F. van de Weg - Lukas 18:9-14

Jezus' ontmoeting met de kinderen

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Markus 10:13-15 • lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg - Efeze 6:13

Gods inleiding op Kerst

Het hart van Jezus' prediking van het Koninkrijk

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Markus 1:14-15 • lees meer

Storm op zee

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Markus 4:35-41 • lees meer

Jezus verlatenheid, mijn kracht

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Markus 14:50-52 • lees meer

Jezus verlatenheid mijn kracht

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Markus 14:50-52 • lees meer

Voorbereiding op de komst van Christus

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 2:28-29 • lees meer

De geestelijke zegen van Hemelvaart

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 2:1-2 • lees meer

De goede boodschap van het Evangelie

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 1:1-4 • lees meer

De HEERE vraagt in de opvoeding van onze kinderen

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Deutronomium 6:6-9 • lees meer

Wat is nodig om als christen te leven

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 1:5-10 • lees meer

Hebt de wereld niet lief

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 2:15-17 • lees meer

Oproep tot de onderlinge liefde

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Johannes 2:7-11 • lees meer