DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Concrete adviezen voor de gemeente

Ds. M. (Maarten) Klaassen • 1 Timotheus 5:1-16


1 Timotheus 5

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Vaar niet uit tegen  een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers,
2 oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid.
3 Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere.
4 Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen  en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God.
5  Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven,  hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag.
6 Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood.
7 Beveel ook dit, opdat zij onberispelijk zijn.
8  Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
9 Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest,
10 een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed,  of zij vreemdelingen heeft geherbergd,  of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk.
11 Maar neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen,
12 en ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw tenietgedaan hebben.
13 En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook  praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn.
14 Ik wil dan dat jonge weduwen  trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.
15 Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.
16 Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.

Gerelateerde preken

De kracht van het gepredikte Woord

Ds. M. (Maarten) Klaassen • 1 Thessalonicenzen 2:13 • lees meer

Ds. M. Klaassen - Galaten 4:1-7

Ds. M. (Maarten) Klaassen • Galaten 4:1-7 • lees meer

Het gebed van een pelgrim

Ds. M. (Maarten) Klaassen • Psalmen 119:17-24 • lees meer