DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Het sterfbed van Ahazia

Ds. M. van Kooten • 2 Koningen 1:17


2 Koningen 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

17 Zo stierf hij, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Elia gesproken had. Omdat hij geen zoon had, werd Joram koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Jehoram, de zoon van Josafat, de koning van Juda.

Gerelateerde preken

Micha-Ben-Jimla

Ds. M. van Kooten • 1 Koningen 22:14 • lees meer

Het sterven van Achab

Ds. M. van Kooten • 1 Koningen 22:34 • lees meer

Ds. M. van Kooten - 1 Kronieken 14:8-17

Ds. M. van Kooten • 1 Kronieken 14:8-17 • lees meer