DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. M. van Kooten - 1 Kronieken 14:8-17

Ds. M. van Kooten • 1 Kronieken 14:8-17


1 Kronieken 14

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

8 Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, trok hij uit hun tegemoet.
9 Toen de Filistijnen kwamen, verspreidden zij zich in het dal Refaïm,
10 en David vroeg aan God: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult U hen in mijn hand geven? En de HEERE zei tegen hem: Trek op, en Ik zal hen in uw hand geven.
11 Toen zij optrokken naar Baäl-Perazim, versloeg David hen daar; en David zei: God is door mijn hand door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaven zij die plaats de naam Baäl-Perazim.
12 Zij lieten daar hun goden achter; en David gaf bevel en zij werden met vuur verbrand.
13 Daarna verspreidden de Filistijnen zich opnieuw in dat dal.
14 David vroeg God weer om raad en God zei tegen hem: U moet niet achter hen aan optrekken; maak een omtrekkende beweging van boven hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen.
15 En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u dan uittrekt ten strijde, want dan is God vóór u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan.
16 David deed zoals God hem geboden had en zij versloegen het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe.
17 Zo raakte de naam van David in alle landen verbreid, en op alle volken legde de HEERE grote vrees voor hem.

Gerelateerde preken

Micha-Ben-Jimla

Ds. M. van Kooten • 1 Koningen 22:14 • lees meer

Het sterven van Achab

Ds. M. van Kooten • 1 Koningen 22:34 • lees meer

De hoeksteen

Ds. M. van Kooten • 1 Petrus 2:6-8 • lees meer