DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Adams levensloop n

Ds. C.J. Droger • Genesis 5:3-5


Genesis 5

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
4 Adams dagen waren,  nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5 Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.

Gerelateerde preken

Adams bijzondere huwelijk

Ds. C.J. Droger • Genesis 2:18-25 • lees meer

De zwartste bladzijde uit Adams leven

Ds. C.J. Droger • Genesis 3:6 • lees meer

Het geloof van Adam en Eva

Ds. C.J. Droger • Genesis 3 • lees meer