DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Adams bijzondere huwelijk

Ds. C.J. Droger • Genesis 2:18-25


Genesis 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam  om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij  uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam:
Deze is ditmaal
 been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin  genoemd worden,
want uit de man
is zij genomen.
24  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;  en zij zullen tot één vlees zijn.
25 En zij waren beiden  naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Gerelateerde preken

De zwartste bladzijde uit Adams leven

Ds. C.J. Droger • Genesis 3:6 • lees meer

Het geloof van Adam en Eva

Ds. C.J. Droger • Genesis 3 • lees meer

Adams levensloop n

Ds. C.J. Droger • Genesis 5:3-5 • lees meer