DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. C. Westerink - Lukas 10:38-42

Ds. C. Westerink • Lukas 10:38-42


Lukas 10

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die  ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen,  dat niet van haar zal worden afgenomen.

Gerelateerde preken

God loven in de gevangenis

Ds. C. Westerink • Handelingen 16:25 • lees meer

Ds. C. Westerink - Markus 15:16-20

Ds. C. Westerink • Markus 15:16-20 • lees meer

Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn

Ds. C. Westerink • Exodus 33:7 • lees meer