DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

God loven in de gevangenis

Ds. C. Westerink • Handelingen 16:25


Handelingen 16

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

25 En omstreeks middernacht  baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Gerelateerde preken

Ds. C. Westerink - Lukas 10:38-42

Ds. C. Westerink • Lukas 10:38-42 • lees meer

Ds. C. Westerink - Markus 15:16-20

Ds. C. Westerink • Markus 15:16-20 • lees meer

Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn

Ds. C. Westerink • Exodus 33:7 • lees meer