DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. A.A.F. van de Weg - Johannes 12:24-26

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • Johannes 12:24-26


Johannes 12

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
25  Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en  waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Gerelateerde preken

Ds. A.A.F. van de Weg - 1 Timotheus 1:15

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg • 1 Timotheus 1:15 • lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg - 2 Samuel 9:7

Ds. A.A.F. van de Weg - 2 Samuel 9:13