DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De volheid van de Heilige Geest

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Johannes 7:36-39


Johannes 7

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

36 Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen?
37 En op de  laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 (En dit zei Hij  over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Gerelateerde preken

Jagen naar heiliging

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Hebreeen 12 • lees meer

Basisprincipes in de strijd tegen de boze

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Efeze 6:10-20 • lees meer

De liefde van God wekt verbrokenheid

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Lukas 15 • lees meer