DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Basisprincipes in de strijd tegen de boze

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Efeze 6:10-20


Efeze 6

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11  Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17  En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u  bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook  voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20  waarvan ik een gezant ben  in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Gerelateerde preken

Jagen naar heiliging

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Hebreeen 12 • lees meer

De liefde van God wekt verbrokenheid

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Lukas 15 • lees meer

De eerste vijf minuten na je dood

Ev. A.C. (Arjan) Baan • Lukas 16:19-31 • lees meer