DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. N.P.J. Kleiberg - Johannes 18:13-14

Ds. N.P.J. Kleiberg • Johannes 18:13-14


Johannes 18

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

13  En zij leidden Hem weg, eerst naar  Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was.
14  Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.

Gerelateerde preken

De ondergang en besprenging

Gedenk aan de Heere uw God

Ds. N.P.J. Kleiberg • Deutronomium 8 • lees meer

Een schrijvende Borg

Ds. N.P.J. Kleiberg • Johannes 11 • lees meer