DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Romeinen 8 vers 19 - 22

Ds. H.G. Abma • Romeinen 8:19 -22


Romeinen 8

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Gerelateerde preken

Psalm 89 vers 27 en 28

Ds. H.G. Abma • Psalmen 89:27 en 28 • lees meer

Openbaring 2 vers 18

Ds. H.G. Abma • Openbaringen 2:18 • lees meer

Openbaring 1 vers 17 - 20

Ds. H.G. Abma • Openbaringen 1:17 - 20 • lees meer