DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Openbaring 1 vers 17 - 20

Ds. H.G. Abma • Openbaringen 1:17 - 20


Openbaringen 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste,
18  en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.
20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn  de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

Gerelateerde preken

Romeinen 8 vers 19 - 22

Ds. H.G. Abma • Romeinen 8:19 -22 • lees meer

Psalm 89 vers 27 en 28

Ds. H.G. Abma • Psalmen 89:27 en 28 • lees meer

Openbaring 2 vers 18

Ds. H.G. Abma • Openbaringen 2:18 • lees meer