DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Jezus zeide tot hem, Gij hebt het gezegd

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 26:63-66 • lees meer

Geef dan Uw knecht een verstandig hart

Ds. J. Koppelaar • 1 Koningen 3 • lees meer

Het Loofhuttenfeest

Ds. J. Koppelaar • 1 Koningen 8 • lees meer

Het gebed van Jabes

Ds. J. Koppelaar • 1 Kronieken 4 • lees meer

Opwekking tot een heilige wandel

Ds. J. Koppelaar • 1 Petrus 1 • lees meer

Schort de lendenen van uw verstand op

Ds. J. Koppelaar • 1 Petrus 1 • lees meer

Het sacrament

Ds. J. Koppelaar • 1 Johannes 2 • lees meer

Doodt dan uw leden die op de aarde zijn

Ds. J. Koppelaar • Kolossenzen 3 • lees meer

Gods Geest zichtbaar en hoorbaar uitgestort

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 2:33 • lees meer

Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelve verlost

Ds. J. Koppelaar • Lukas 23 • lees meer

Bidden: het luisteren naar God

Ds. J. Koppelaar • Lukas 10 • lees meer

De Ster, Zijn als sterren, Het licht der wereld

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 2:10 • lees meer

De berg Sion

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 87:5 • lees meer

Ik zal u voorgaan naar Galilea

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 26:32 • lees meer

De gevangenis van Job wordt gewendt

Ds. J. Koppelaar • Job 42 • lees meer

De kaars van het lichaam is het oog

Ds. J. Koppelaar • Lukas 11:34 • lees meer