DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Wanneer sprak God voor het laatst tot u?

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 1:18-32 • lees meer

Wat je zegt ben je zelf

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 2:11 • lees meer

Verloren gaan is je eigen schuld

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 4:25 • lees meer

Van Aarde naar Beter

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 3:1-20 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Romeinen 3:21

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Koppelaar • Romeinen 3:21 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Romeinen 4:25

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 4:25 • Heilig Avondmaal • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Leerdienst

Heidelberger Catechismus
Ds. J. Koppelaar • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Leerdienst

Heidelberger Catechismus
Ds. J. Koppelaar • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Leerdienst

Heidelberger Catechismus
Ds. J. Koppelaar • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Hieraan kent gij de Geest van God

Ds. J. Koppelaar • 1 Johannes 4:2 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - 1 Korinthe 15:58

Ds. J. Koppelaar • 1 Korinthe 15:58 • lees meer

En het Woord was God

Ds. J. Koppelaar • Johannes 1:1 • lees meer

En om Zijn volk kennis van zaligheid te geven

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:77 • lees meer

Verhoring op Zacharis

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:13 • lees meer

Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 27:11-26 • lees meer

Vervult van de Heilige Geest

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:67 • lees meer