DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

10 resultaten van Ds. D. Jongeneel

De worsteling in het geloofsleven

Ds. D. Jongeneel • Klaagliederen 2:5 • lees meer

Gods licht in mijn leven

Ds. D. Jongeneel • Handelingen 26:1-23 • lees meer

Reinigt de harten, gij zondaars, en zuivert de harten

Ds. D. Jongeneel • Jakobus 4:8 • lees meer

De kennis van Zijn wil

Ds. D. Jongeneel • Kolossenzen 1:9 • lees meer

De hoogmoed des mensen zal hem vernederen

Ds. D. Jongeneel • Spreuken 29:23 • lees meer

Dit is een woord van afscheid

Ds. D. Jongeneel • Mattheus 23:37 • lees meer

Zoeken

Ds. D. Jongeneel • Mattheus 28:1-10 • lees meer

Komen tot Christus

Ds. D. Jongeneel • Mattheus 2:1-12 • lees meer

En de Geest was op Hem

Ds. D. Jongeneel • Mattheus 4:1 • lees meer

Bouwen aan ons levenshuis

Ds. D. Jongeneel • Mattheus 7:24-27 • lees meer