DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

43 resultaten van Ds. L.A. den Butter

Gezaaid bij de weg

Ds. L.A. den Butter • Mattheus 13:19 • lees meer

Gezaaid onder de doornen

Ds. L.A. den Butter • Mattheus 13:22 • lees meer

Christus openbaart Zijn heerlijkheid

Ds. L.A. den Butter • Handelingen 2:1-4 • lees meer

De engelen met de bazuin

Ds. L.A. den Butter • Openbaringen 8:6 • lees meer

De schare komt voor de troon van God

Ds. L.A. den Butter • Openbaringen 7:14-17 • lees meer

De vaste grond voor het gebed

Ds. L.A. den Butter • Psalmen 89:18-19 • lees meer

De verzegeling van de 144.000

Ds. L.A. den Butter • Openbaringen 7:2-4 • lees meer

De ware godsdienst van Sion

Ds. L.A. den Butter • Psalmen 48 • lees meer

De zonde zal over u niet heersen

Ds. L.A. den Butter • Romeinen 6:14 • lees meer

Een halfuur stilzwijgen in de hemel

Ds. L.A. den Butter • Openbaringen 8:1-5 • lees meer

Gebracht tot het geloof in de Opgestane

Ds. L.A. den Butter • Johannes 20:1-10 • lees meer

Geef ons heden ons dagelijks brood

Ds. L.A. den Butter • Psalmen 145:16 • lees meer

Het gebed van Salomo

Ds. L.A. den Butter • 2 Kronieken 1:10 • lees meer

Het woordje

Ds. L.A. den Butter • 2 Korinthe 1:20 • lees meer

Jezus op weg naar het kruis

Ds. L.A. den Butter • Lukas 9:51 • lees meer

Lijdt ons niet in verzoeking

Ds. L.A. den Butter • 1 Petrus 5:8 • lees meer